İleri Kitap

Tankınız ne güçlü generalim

“İnsan dediğin nice işler görür, generalim. Bilir uçurmasını, öldürmesini, insan dediğin.”

Sevgi Soysal'ın adımlarında bir dönemle yakınlık kurma çabası...

Çünkü o dönemde olduğu gibi bütün baskılanmış toplumlarda sevişmek bir başkaldırıdır. Aynı zamanda kadının hikâyesinde sevişmenin bir yasak dogmasına ve çocuk doğurmaya indirgenmesi fakat erkeğindeyse sevişmenin bir erdem ve yüceltici bir gereksinimmiş gibi yazılması ve kadın karakterimizin bu kalıpları tamamen yıkıp hareket etmesi de oldukça toplumsal-politik bir noktaya varmaktadır…

Karl Marx Biyografi

Sosyalizmi bir ütopya olmaktan çıkarıp bilime dönüştüren Marx, işçi sınıfının toplumun komünist dönüşümü uğruna mücadele yolunu devrimci teoriyle aydınlatmıştı. Birçok ülkede sömürü sistemini devirip bu ülkeleri sosyalizme yönelten işçi sınıfı, Marx’ın düşüncelerini tarihsel bir gerçeklik haline getirdi. Marx, Engels ve Lenin’in devrimci teorileri bu temel üzerinde zenginleşti ve daha yükseğe erişti. İlerici insan soyu yüzyıllar geçse de Marx’ın adını ve devrimci bayrağını yüreğinde taşıyacaktır.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Sovyet deneyi

Metin Çulhaoğlu, “Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri” kitabında reel sosyalizmin neden yıkıldığına ilişkin soruya cevaplar geliştirirken, Sovyet deneyinin 1917 yılından itibaren içinden geçtiği süreçleri ele alıyor. Yıkılıştan iki yıl önce kaleme alınan kitapta Çulhaoğlu, bundan sonra gündeme gelecek yeni bir devrimin, kuruluş dönemi niyetler ve tarihten alınan dersler ne olursa olsun Sovyet deneyimini anımsatan adımlar atılması gerekliliğine işaret eder.

Marksist birikim ve Türkiye solu

Türkiye’de devrimci teori ile devrimci pratiği birleştiren ve marksist kurama önemli katkılarda bulunan nadir insanlardan olan Metin Çulhaoğlu’nu 16 Ağustos 2022 tarihinde sonsuzluğa uğurlamıştık. Çulhaoğlu’nun “Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu” kitabı, marksist yöntem ve marksizmdeki netameli konular ile Türkiye solunun marksizmle ilişkisi hakkında berrak ve ufuk açıcı tartışmaları önümüze seriyor. Doğruda durma felsefesi şiarını bizlere miras bıraktığı için saygı ve minnettarlıkla…

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Marksist etik var mı?

Kain’in “Marx ve Etik” kitabı, Karl Marx’ın etik hakkındaki fikirlerinin değişik eserlerinde nasıl işlendiği konusunda kapsamlı ve derinlikli bir çerçeve sunuyor. Gerek kapitalizm eleştirisinde gerekse de bir sonraki toplum aşaması olan sosyalizmde etiğin yeri hakkında zihin açıcı bir işlev gösteriyor.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Yokuş

Dünyanın yok olduğunu duyumsayan her ruhun onu kurtarmak için her şeye göğüs gerip elinden ne geliyorsa yapmak boynunun borcudur. Artık bundan sorumludur. Bilmeseydi hiçbir yükümlülüğü ya da sorumluluğu olmazdı.

Yıkıntıların arasında bir hayatın tamiri

Sessizlik Oteli; intihara meyilli bir adamın etrafı tamir ederken aslında içten içe kendisini tamir etmesini hüzünlü ama mizahi bir dille ele alıyor.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

İslamo faşizm

Dincilik ile aşırı milliyetçilik ve şiddet kültürünün bir sentezi olarak tanımlanabilecek İslamo-faşist hareket kutsallığa dayalı bir siyaset kültürüne dayanır. Böylece halkın geniş kesimlerinin genel kabullerine dayalı kutsal değerlerin istismarı üzerinden her türden siyasal itirazı bastırır. Merdan Yanardağ yaptığı saptamadaki mağdur öznelerden biri olarak haksız biçimde cezaevinde tutuluyor. Elbet bitecek bu zulüm. Bitireceğiz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Vitrin: Yeni Çıkanlar

Haftanın öne çıkan kitapları arasından sizlere özel bir derleme yaptık. Keyifli okumalar ve iyi pazarlar dileriz.

Seyahat etmek veya dans etmek…

Marguerite Duras’ın Parkta’sı insanlığın evrensel durumuna ilişkin felsefi diyaloglarla örülü kısa bir roman veya uzun bir öykü…

Sessizlik örüntüleri

Nurdan Gürbilek, “Sessizin Payı” adlı kitabında; Benjamin, Dostoyevski, Tolstoy, Kemalettin Tuğcu, Orhan Kemal, Peyami Safa, J.M. Coetzee gibi yazarların kitaplarını belli temalar çerçevesinde değerlendirerek edebiyatın politika ile ilişkisini sürükleyici ve edebi bir dille anlatıyor ve bu bağlamda sessizlerin sesi olma konusunu tartışıyor.

İlginizi çekecek bir polisiye seri…

Tatilde okumanız için heyecanlı ve sürükleyici bir gerilim serisi…