EDEBİYAT

Orhan Veli Kanık

"Şu kavga bir bitse dersin, Acıkmasam dersin, Yorulmasam dersin; Çişim gelmese dersin, Uykum gelmese dersin; Ölsem desene..."

Sevgi Soysal'ın adımlarında bir dönemle yakınlık kurma çabası...

Çünkü o dönemde olduğu gibi bütün baskılanmış toplumlarda sevişmek bir başkaldırıdır. Aynı zamanda kadının hikâyesinde sevişmenin bir yasak dogmasına ve çocuk doğurmaya indirgenmesi fakat erkeğindeyse sevişmenin bir erdem ve yüceltici bir gereksinimmiş gibi yazılması ve kadın karakterimizin bu kalıpları tamamen yıkıp hareket etmesi de oldukça toplumsal-politik bir noktaya varmaktadır…

Yokuş

Dünyanın yok olduğunu duyumsayan her ruhun onu kurtarmak için her şeye göğüs gerip elinden ne geliyorsa yapmak boynunun borcudur. Artık bundan sorumludur. Bilmeseydi hiçbir yükümlülüğü ya da sorumluluğu olmazdı.

Sessizlik örüntüleri

Nurdan Gürbilek, “Sessizin Payı” adlı kitabında; Benjamin, Dostoyevski, Tolstoy, Kemalettin Tuğcu, Orhan Kemal, Peyami Safa, J.M. Coetzee gibi yazarların kitaplarını belli temalar çerçevesinde değerlendirerek edebiyatın politika ile ilişkisini sürükleyici ve edebi bir dille anlatıyor ve bu bağlamda sessizlerin sesi olma konusunu tartışıyor.

Adalar’da edebiyat havası

Büyükada’daki tarihi Haritonidis Köşkü, yenilemenin ardından Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak açıldı.