İleri Çeviri

Karabağ halkı açlığa mahkûm edilirken uluslararası kamuoyu duruma kayıtsız kalıyor

Şu koşullar altında bölgede barış sağlanamaz, zaten Azerbaycan devleti bu türden bir arayışta değil. Azeri yetkililerin bölgedeki politikası Ermeni halkını ya zorla evlerini terk etmeye ya da ölüme mahkûm ediyor.

Hamas’ın Ekim Karşı-Taarruzuna dair ilk izlenimler

Filistin halkı davasına güvenilir desteği İran gibi zalim devletlerden değil, baskıcı rejimlere karşı mücadele eden halklardan almalıdır. Filistinlileri nihai kurtuluşa taşıyacak hakiki potansiyel halkların dayanışmasıyla açığa çıkabilir.

Filistin’de başkaldırı

Batı medeniyeti, bir halk yok edilirken sessiz kalmaya hevesli görünüyor. Öte yandan Filistin halkı sömürgecilerine başkaldırıyor.

Maui’deki yangını söndürmek için neden suyumuz yoktu?

Son yüz yıldır Maui adasının batı bölgesi Komohana’daki su, ada dışındakilerin çıkarları için işleniyor: ilk başta şeker kamışı plantasyonları içindi, şimdiyse onların kurumsal halefleri için. Bu kurumlar – örneğin West Maui Land Co (WML) ve iştirakleri, Kaanapali Land Management ve Maui Land &Pinapple Inc – eskiden şeker kamışı ve ananasın yetiştiği yerlerde tıpkıbasım villalar, lüks oteller ve golf sahaları inşa etmek için adanın doğal kaynaklarını sömürüyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri: Yazarların grevi 'ısmarlama sömürü' ile mücadele ediyor

Grevin ana meselesi, internet yayıncılığının, film ve televizyon endüstrisinin yaratıcı emeği üzerinden son on yılda kazandığı milyarlarca dolarlık hasılat. En büyük yapım stüdyoları 2017-2021 arasında yılda 28-30 milyar dolar kâr ettiler.

Öngörülebilir başarı: Ankette AfD`ye[1] yüksek oranda destek

Önümüzdeki Pazar günü federal seçimler olsaydı, CDU açık ara farkla seçimi kazanırdı. İkincilik yarışı muhtemelen SPD ile AfD arasında geçerdi.

Güney Koreli kamyoncuların mücadelesi kendi hesabına çalışan işçiler için bir örgütlenme modeli sağlıyor

Kendi hesabına çalışan kamyoncular (vd. yükleniciler) oldukça heterojen bir yapı olmasına rağmen bir araya geldikleri TruckSol sendikasının 2002 yılında ortaya çıkışı, militan mücadele ve dayanışmaya dayanan yeni bir örgütlenme modelinin mümkün olduğunu gösterdi.

Fransa’da milyonlarca işçi kemer sıkma politikalarına karşı meydanlarda

Fransa’daki kitlesel işçi hareketi beklenmedik bir boyuta ulaştı ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Küresel kapitalizm işçileri yoksulluktan asla kurtarmayacak

Yoksulluk zincirlerinin geçmişin bir parçası olarak kaldığı bir dünyayı hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmek mümkün mü? İşçi yoksulluğunun dünyanın her yerinde ayırdına varmak, bu koşullara karşı örgütlenen ve mücadele eden işçilere destek olmak bu mücadelenin önemli bir parçası.

Yeni-sömürge çöplükler ve Türkiye

Atık ihraç eden ülkelere yöneltilen ve haklılık payı da taşıyan “sizin kapınızın önü temiz kalıyor” suçlamalarına rağmen, endüstriyelleşmiş Batı’da yaşayan insanlar da plastik üretiminin ve atık yığınlarının zararlı etkilerine karşı umursamaz bir tavır takınmıyorlar.

Sendika liderine dönüşmek: Endonezya tekstil sendikasında örgütlenme uzmanı Aan Aminah’ın hikayesi 

Bandung’lu aktivist ve araştırmacı Atika Andriani’nin Aan Aminah ile gerçekleştirdiği uzun söyleşisinden hazırladığımız derlemeyi dikkatinize sunuyoruz.

Kaliforniya’da asistanlar grevde: "Emeğimiz sayesinde okul ayakta kalıyor"

Grevci Asistan Galen Liang ile söyleşi…

Hamburger versus Değer Yasası

“Sınıf mücadelesi bir ‘Robin Hood’ projesi değildir.”

'Çin İşçi Sınıfı İsyan Etmeyi Sürdürüyor': Foxconn’da Büyük Firar

Çinli işçilerin fabrikanın duvar ve çitlerinden atlayarak memleketlerine doğru yalın ayak yol aldıklarına dair trajik görseller ve video kayıtları uluslararası basının manşetlerine düştü.

Hayır, Karl Marx Avrupa-Merkezci değildi

Marx’a olan saldırılar arasında daha geniş çevrelere ulaşabilen, özellikle de ilerici entelektüeller ve akademisyenler arasında yaygın olan bir suçlama Marx’ın Avrupa-merkezci bir düşünür olduğudur. Bu kimseler için Marx yirmi birinci yüzyılın çok-ırklılık ve anti-sömürgecilik hassasiyetleriyle ahenkte olmayan, on dokuzuncu yüzyıla ait bir düşünür niteliğindedir.

Mike Davis: 1946-2022

Bir romancının edebi ufkuna, bir tarihçinin hafızasına haiz harikulade bir devrimci muhabirin ardından…

Kraliçe 2. Elizabeth’in Britanya’nın siyasi geriliğini yücelten saltanatı

Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı süresince Birleşik Krallık, devasa bir toplumsal dönüşüme şahit oldu. Bu çalkantılı süreç boyunca, monarşi tek bir amaca hizmet etti: Britanya’nın siyasi çeşitliliklerini birlik ve krallığa saygı adı altında baskı altına almak.

Reuters özel raporu

İçeridekiler, Erdoğan'ın Türkiye'nin haber odalarını nasıl evcilleştirdiğini meydana çıkartıyor.

Uçuşlarınız neden sürekli iptal ediliyor?

Daniel Zamora, neoliberalizmin düşünsel tarihi, evrensel temel gelir tartışmalarının tarihsel gelişimi ve 20. yüzyıldaki “toplumsal adalet” meselesinin piyasanın hükümranlığının baskın hale gelmesiyle geçirdiği dönüşümler üzerine Université Libre de Bruxelles’de çalışmalarını sürdüren bir sosyolog. ‘68 dalgası sonrası ortaya çıkan Yeni Sol’un entelektüellerinin neoliberal dönüşümlere bakış açısı konusundaki eleştirel makaleleriyle de tanınan Zamora, bu yazısında işgücü piyasasını sarsan Büyük İstifa hareketinin açığa çıkardığı yeni siyasi yönelimin karakterini irdeliyor. Emeği merkeze alacak kolektif bir siyasetin kurumlar, demokratik kitle örgütleri ve partiler etrafında inşa edilmesine yönelik acil ihtiyacı vurguluyor.

Vivek Chibber: İşçi sınıfını örgütlemeden sosyalizme ulaşamazsınız

Kalkınma sosyolojisi ve sosyal teori alanlarında özgün analizleriyle Marksist teoriye önemli katkılarda bulunmuş olan Hindistan kökenli akademisyen Vivek Chibber bu söyleşisinde sosyalist siyasette işçi sınıfının merkezi rolüne vurgu yaparak işçiler arasındaki sağcı adaylara oy vermenin dinamikleri, öncü işçilerin eğitimi ve işyeri örgütlenmeleri gibi konuları irdeliyor. Chibber’in Post-Kolonyal Teori ve Kapitalizmin Hayaleti (İletişim, 2016) adlı çalışmasının yanı sıra editörleri arasında bulunduğu Socialist Register dergilerinin Yordam yayınlarından basılan Türkçe tercümelerine de ulaşmak mümkün.