Sosyal-İş'ten eylem: 'Sendikamız hukuksuz davranmakla itham edilemez'

Sosyal-İş'ten eylem: 'Sendikamız hukuksuz davranmakla itham edilemez'

Supervise A.Ş. patronu, eylemlerini gerekçe göstererek Sosyal-İş hakkında dava açtı.

İleri Haber

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Sosyal-İş Sendikası, bir süredir iş yerlerinde örgütlenme çalışması yürüten Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.’nin, eylemlerini gerekçe göstererek açtığı davaya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Supervise işvereni, sendikamızı hukuksuz davranmakla itham edemez!” denildi.

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. işvereni, iş yerlerinde örgütlenme çalışması yürüten Sosyal-İş Sendikası hakkında, eylemleri nedeniyle toplumsal ve ticari itibarının zedelendiği iddiasıyla dava açtı.

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan ve sendikadan manevi tazminat talep edilen dava hakkında bir yazılı açıklama yayımlayan Sosyal-İş, söz konusu davanın hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

‘SUPERVISE, HUKUK DIŞI HAMLELER İLE İŞÇİLERİN SENDİKAMIZDA ÖRGÜTLENMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR’

“Supervise işvereni, sendikamızı hukuksuz davranmakla itham edemez” başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir süredir işyerlerinde sendikal örgütlenme faaliyeti yürüttüğümüz SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. işvereni, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı hukuksal dayanaktan yoksun bir dava ile, sendikamızın eylemleriyle toplumsal ve ticari itibarının zedelendiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek, hukuka aykırılığının tespiti ile saldırı tehlikesinin önlemesi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmuştur.

SGS A.Ş. işvereni, işyerlerindeki sendikal örgütlenmeyi hazmedemeyerek her türlü hukuk dışı hamle ile işçilerin sendikamızda örgütlenmesini engelleme çabasından vazgeçmeyerek, örgütlenmenin öncüsü konumundaki sendikamız üyesi çok sayıda işçinin iş akitlerini feshetmiştir. Onlarca üyemizi sendikadan istifa etmeye zorlamıştır. İşten atılma tehdidi ile karşı karşıya kalan çok sayıda üyemiz sendikamızdan istifa etmiştir.

‘SUPERVISE İŞVERENİ, ANAYASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA’

SGS A.Ş işvereni, sendikamızı hukuka aykırı davranmakla itham etmeden önce çalışanlarının Anayasa ile güvence altına alınan sendikal hak ve özgürlüklerine saygı göstermek zorundadır. İşçilerin özgür iradeleri sendika üyesi olma hakkına saygı duymak zorundadır. İşçilerin iş akitlerini, sendikalı oldukları için feshetmekten vazgeçmelidir. Sendika üyesi işçileri sendikadan istifa etmeye zorlamaktan vazgeçmelidir.

Sendika üyesi oldukları için SGS A.Ş işvereni tarafından işten çıkarılan üyelerimizin işe iade edilmesi ve sendikal tazminat ödenmesi talebi ile açtığımız davalar Bakırköy 11. İş Mahkemesi, 51. İş Mahkemesi ve 54. İş Mahkemesinde görülmeye devam etmektedir. 

‘İŞ BARIŞININ BOZULMASINDAKİ TÜM SORUMLULUK İŞVERENE AİT’

Anayasa ile güvence altına alınan sendikal hakların kullanılmasını engelleyen, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 118’inci maddesi kapsamında suç işleyen işveren, çalışanların hak ve hukukunu savunmakla görevli sendikamızı hukuka aykırı davranmakla suçlayamaz.

Taraflar arasındaki iyi niyet ve güven ortamını yok ederek çalışanlarını mağdur eden işverenin hukuk dışı tavırlarına karşı, bundan sonra da yasal ve demokratik tüm haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi belirtiyor, iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, çalışanlarının Anayasal sendikal hak ve özgürlüklerini açıkça ihlal eden SGS işvereni olduğunun bilinmesini istiyoruz.”