21 Eylül 2018 Cuma

İleri Haber

Dün çıkan 703 Sayılı KHK paketinde, sessiz sedasız yapılan değişiklikler arasında Devlet Tiyatroları Kanunu’yla ilgili olan bir madde de vardı.

Buna göre "Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir" maddesi kaldırıldı. Bunun yanı sıra ödenek ve yönetimle ilgili kararlar tüzük ve Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Sinema salonlarının ve heykellerin yıkıldığı, bale ve opera salonlarının kapatıldığı AKP Türkiyesi'nde böylece 'Saray için sanat' devri de resmen başlamış oldu.

703 Sayılı KHK’nin 68. Maddesi’ne göre 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun 1. maddesi kaldırıldı. Bu maddede "Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir" deniyordu. Kanunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkâr memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” maddesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şeklinde değiştirilirken, yine kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi ise “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” şeklinde değiştirildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Milletvekili Barış Atay ise şu sözleri söyledi:

“2002’den bu yana sistematik bir saldırıya maruz bıraktığı devlet tiyatrolarının ve opera, balesinin genel müdürlüklerini hiçleştirmek yetmemiş, kurumu tümden kendine bağlamış. Artık repertuarı da balerinlerin etek boyunu da direkt kendisi denetleyecek herhalde.”