16 Ağustos 2018 Perşembe

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba tasarı, dün önergelerle kapsamı genişletilerek yasalaştırıldı.

Borç yapılandırması, emekliye ikramiye ve imar affı getiren torba tasarıda öğrenci affıyla ilgili bölüm genişletildi. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri değiştirildiği için yeniden ataması yapılmayan akademisyenlere üniversiteye dönüş yolu açıldı.

Üniversite öğrencileri için getirilen af kapsamına, araştırma görevlileri de eklendi. Terörle ilgili suçlardan hüküm giyenler dışında, okulunu bitirmemiş, kaydını yaptırmamış, herhangi bir nedenle yarım bırakmış herkese 4 ay içerisinde başvurduğunda üniversiteye dönüş hakkı tanıyan maddeye, yeni hüküm eklendi. 

Buna göre ÖYP kapsamında statüleri değiştirilerek yeniden ataması yapılmayanlar kurumlarına dönebilecek. Bunun için, "başarısızlık, süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara üyeliği, bağlantısı veya irtibatı olmaması" şartları aranacak.