20 Ağustos 2018 Pazartesi

Toplantının ilk bölümünde Hayır ve Ötesi örgütlenmesinden bilgiler aktaran Özalp, Hayır ve Ötesi’nin sosyal medyadaki katılımcı yapısının ve bu yapılının güvenliğinin, hazırlanan mobil uygulama ve bu uygulamanın kullanımının nasıl olacağını aktardı. Özalp ayrıca referandumda oy kullanacak yurttaşlarından haklarından bahsederken, Hayır ve Ötesi’nin amacının Hayır oylarını korumanın yanında, Hayır cephesinin büyütülmesi olduğunun altını çizdi. Hayır ve Ötesi insiyatifinin mali yapısının ve örgütlenmesinin nasıl olacağına dair bilgilerin aktarılmasının ardından soru – cevap bölümüne geçildi.

Soru – cevap bölümünde katılımcıların yoğun katkılarının yanında, daha önceki seçimlerde müşahit örgütlenmesinde bulunan kurumların, sendika ve odaların temsilcileri de söz aldı.Soru – cevap bölümünün ardından İzmir koordinasyonu oluşturuldu ve toplantı sona erdi.