21 Eylül 2018 Cuma

OHAL yetkisiyle çıkarılan 696 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonucu Gemlik’te 226 hektarlık orman alanının vasfı değiştirilerek yapılaşmaya açılıyor.

26 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinin yeni yerleşim yeri belirlendi. Tamamı orman niteliğindeki 226 hektarlık alan yeni yerleşim yeri adı altında talana ve yapılaşmaya açılacak.

Gemlik İlçesinin yeni yerleşim alanı olarak zeytinlik alanların imar açılması daha önce de gündeme gelmiş, kamuoyu tepkisiyle somut adım atılmamıştı.

GEÇİCİ MADDE İLE BAKANLIĞA DEVREDİLMİŞTİ

OHAL KHK’sı ile yapılaşmaya açılacak alan için ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a  geçici bir madde eklenmişti. 
Geçici madde de “Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. “ ifadesi kullanılarak alanın tasarrufu bakanlığa devredilmişti.