22 Eylül 2018 Cumartesi

İleri Haber

9 Mayıs 1945…

Abdulhakim İsmailov adlı Sovyet askeri tarafından Reichstag’a dikilen kızıl bayrak, resmi olarak bir savaşın bitişini ifade ederken, dünya halkları içinse azılı düşman faşizmin yenilgisini simgeliyordu.

Reichstah’da dalgalanan insanlığın eşitlik ve özgürlük bayrağı, 28 milyon yurttaşın feda edilerek kazanıldığı zaferi ve bu zaferin Sovyetler tarafından dünya halklarına hediye edilişini müjdeliyordu.

Başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde kutlanmaya devam eden Zafer Günü’nde halklar,  dün faşizme karşı olduğu gibi bugün de emperyalist saldırganlığa karşı, sosyalizmin muzafferiyetini arıyor.

Dillerini, isimlerini bile bilmedikleri insanları faşizmin vahşetinden kurtarmak için fedakarca canını veren yiğit Sovyet halklarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Faşizm ve emperyalizme karşı verilen mücadelede halkların yeni zafer günleri için “İleri” diyoruz.

SAVAŞIN KRONOLOJİSİ

18 Eylül 1931: Japonya Mançurya'yı işgal etti.

Ekim 1935- Mayıs 1936: Faşist İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

1 Kasım 1936: Roma-Berlin Mihveri ilan edildi.

25 Kasım 1936: Nazi Almanyası ve Japonya Anti-Komintern Paktı'nı imzaladılar.

7 Temmuz 1937: Japonya Çin'i işgal etti. Bu tarih, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik'teki başlangıcıdır.

Mart 1938: Almanya Avusturya'yı topraklarına kattı.

29 Eylül 1938: Almanya, İtalya, Büyük Britanya ve Fransa Münih Anlaşması'nı imzaladılar. Anlaşmada İngiltere ve Fransa, Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın bir bölümünü işgal etmesine izin veriyordu.

Mayıs-Temmuz 1939: Japonya, Moğolistan'a sürekli taciz saldırılarında bulunur ve topraklarını işgal eder. Kızıl Ordu Moğollar'ın yardımına gider, Khalkha Nehri savaşı sonucunda Japonya geri çekilmek zorunda kalır.

Bu tarihe kadar Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa'yı faşizme karşı ortak mücadeleye ikna etmeye uğraşır. Ancak hem İspanya İç Savaşı sırasındaki tutumları, hem de Münih Anlaşması'nda Çekoslovakya'nın Almanya tarafından yutulmasına göz yummaları, İngiltere ve Fransa'nın, Almanya'yı Sovyetler Birliği'ne saldıracak ve "komünizm belasını" temizleyecek güç olarak gördüklerini ortaya koyar.

23 Ağustos 1939: Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşması imzalarlar. Nazi Almanyası batıya yönelirken, Sovyetler Birliği kaçınılmaz güne hazırlanmak için çok değerli bir zaman kazanmıştır.

1 Eylül 1939: Almanya Polonya'yı işgal eder, İkinci Dünya Savaşı başlar.

Almanya Polonya'nın ardından önce Danimarka ve Norveç'i işgal eder, sonra da batıya dönerek Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u işgal eder. Fransa'da işbirlikçi Vichy hükümeti kurulur.

Sovyetler Birliği savunma hattını Polonya'nın, Finlandiya'nın, Romanya'nın bir kısmını ve Baltık devletlerini içerecek şekilde genişletir.
1940 sonbaharından 1941 yazına kadar faşistler, Arnavutluk, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'ı ele geçirir.

22 Haziran 1941: Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırır. Finlandiya da saldırıya katılır. Almanlar birkaç ayda hızla ilerler, Leningrad'ı kuşatırken Moskova önlerine kadar gelirler.

6 Aralık 1941: Sovyet karşısaldırısı Almanları Moskova önlerinden süpürür.

7 Aralık 1941: Japonya Pearl Harbor'a saldırır, ertesi gün ABD savaşa katılır.

Haziran-Eylül 1942: Almanya Sovyetler Birliği'ne ve merkezi olarak Stalingrad'a karşı yeni bir topyekün saldırı başlatırlar.

Ekim 1942: İngiliz birlikleri Mısır'daki El Alamein'de Alman güçkerni yenilgiye uğratır. Kasım'da İngiliz ve Fransızlar Kuzey Afrika'ya çıkarma yapar.

23 Kasım 1942- 2 Şubat 1943: Kızıl Ordu karşı saldırıya geçer. Stalingrad'ın iki tarafından ilerleyen Kızıl Ordu, Almanlar'ın Altıncı Ordu'sunu çembere alır ve teslim olmaya zorlar. Bu karşı saldırı, tüm savaşın dönüm noktasıdır.

13 Mayıs 1943: Tunus'taki Mihver güçleri teslim olur, faşistlerin Kuzey Afrika kampanyası yenilgiyle sonuçlanır.

5 Temmuz 1943: Naziler Kursk'ta büyük bir tank saldırısı başlatır. Sovyetler bir hafta içerisinde saldırıyı boşa çıkarır ve Kızıl Ordu karşısaldırıya geçer.

6 Kasım 1943: Kızıl Ordu Kiev'i kurtarır.

4 Temmuz 1944: Müttefikler Roma'yı ele geçirir.

6 Haziran 1944: İngiliz ve ABD birlikleri, Sovyet Cephesi'nde savaşın kaderinin belli olmasının ardından Normandiya'ya çıkarma yaparak sonunda İkinci Cephe'yi açarlar.

22 Haziran 1944: Kızıl Ordu Belarus üzerinden büyük bir karşı saldırıya girişir. Ağustos'ta Polonya'ya ulaşır.

Ağustos 1944: Müttefik güçleri Paris'e ulaşır.

23 Ağustos 1944: Kızıl Ordu'nun gelişi Romanya'da hükümetin devrilmesini tetikler. Bu olay, hızla Naziler'in Balkanlar'dan sökülmesini getirir. 8 Eylül'de Bulgaristan teslim olur, Ekim'de Almanlar Yunanistan, Arnavutluk ve Güney Yugoslavya'dan çekilir.

12 Eylül 1944: Finlandiya Sovyetler Birliği'yle ateşkes imzalar.

12 Ocak 1945: Kızıl Ordu yeniden karşı saldırıya girişir. Ocak ayı içinde Varşova ve Krakow kurtarılır, Şubat'ta Budapeşte ele geçirilir. Nisan'da faşistler Macaristan'ı terk eder, 4 Nisan'da Bratislava, 13 Nisan'da Viyana Kızıl Ordu tarafından kurtarılır.

Nisan 1945: Tito önderliğindeki Yugoslav partizanları Zagreb'i ele geçirerek ülkedeki işbirlikçi hükümeti devirirler.

30 Nisan 1945: Hitler intihar eder.

7 Mayıs 1945: Sovyetler Birliği'ne teslim olmak istemeyen Naziler, batıya teslim olurlar.

9 Mayıs 1945: Almanya Sovyetler Birliği'ne teslim olur.

6-9 Ağustos 1945: ABD, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları atar.

2 Eylül 1945: Japonya teslim olur.