Dersim'de gösteri ve yürüyüş yasağı

Dersim'de gösteri ve yürüyüş yasağı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan bir açıklama ile kentte gösteriş ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

Dersim’de gösteri ve yürüyüşler valilik tarafından 4 gün boyunca yasaklandı. Açıklamada, "Her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak" kararın alındığı belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan bir açıklama ile kentte gösteriş ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. 26. ve 34. maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni, kamu güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi tüm eylem ve etkinliklerin 12 Ekim 2023 günü saat 00.01 ile 15 Ekim 2023 günü saat 23.59‘a kadar 4 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

DAHA FAZLA