Bilime vergi kıskacı!

Bilime vergi kıskacı!

Dövizdeki yükselişle birlikte getirilen ürünün fiyatının artması, gümrük vergisi ve bu KDV düzenlemesi üst üste konulduğunda bilimsel çalışmanın maddi yükü son dönemde oldukça arttı.

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: [email protected]

“Tıbbi cihaz” tanımının değişmesiyle bilimsel çalışmalar için laboratuvarda kullanan malzemelerde vergi yüzde 18’e çıkarıldı. TÜBİTAK ve malzeme satan şirketler gerekçe olarak 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı gösterdi. Dövizdeki yükseliş ve vergiler ile bilimsel araştırmalar mali kıskaca girdi.

Bilimsel çalışmalar için laboratuvarda kullanılan birçok kalemdeki malzemede daha önce yüzde 8 vergi uygulanıyordu. Vergi oranı 30 Aralık 2007’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’, ‘Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’ ve ‘Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği’ kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri”  şeklindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 8 olarak belirlenmişti.

Ancak 29 Mart 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı kararın eki (Il) sayılı listenin 22. sırası “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri” şeklinde değiştirildi.

8’Dİ, YÜZDE 18 OLDU

Yönetmelikteki “tıbbi cihaz” tanımını değiştiren bu düzenlemeden en çok etkilenen ise laboratuvarlar oldu. Düzenleme ile birçok laboratuvar malzemesinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’e çıktı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve malzeme satan şirketler laboratuarlara bu değişikliği gerekçe gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR MALİ KISKAÇTA!

Dövizdeki yükselişle birlikte getirilen ürünün fiyatının artması, gümrük vergisi ve bu KDV düzenlemesi üst üste konulduğunda bilimsel çalışmanın maddi yükü son dönemde oldukça arttı. TÜBİTAK’ın dövizdeki yükselişe rağmen ek bütçe vermiyor oluşu da bu durumu perçinledi.

TİP TEKLİF VERMİŞTİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, bilimsel araştırmalarda kullanılan her türlü malzemenin vergi muafiyeti kapsamına alınması için 5 Aralık 2021’de "Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gümrük Kanunu"nun değiştirilmesini içeren bir kanun teklifi vermişti.

Kadıgil tarafından verilen kanun teklifinde, Türkiye’nin her geçen gün bilim ve teknoloji üretmekten uzaklaşmakta olduğu, dünya üniversiteleriyle rekabet gücünü yitirdiğini vurgulanırken, nitelikli bilgi üretimini teşvik için akademik özgürlük ve bilimsel özerkliğin kendisi kadar, araştırma desteklerinin artırılmasın da gerekli olduğunun altı çizilmişti.

Teklif metninde şu ifadeler kullanılmıştı:

“TÜBİTAK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla desteklenen bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi ve/veya yurtdışından temin edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış̧ yoluyla yurt içinden ve/veya yurt dışından edinilen aynı cins malzemelerin gümrük vergisi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, fon ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan muaf olmasına ilişkin ekteki yasa teklifi sunuyoruz.”

DAHA FAZLA