19 Ekim 2018 Cuma

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinin eKampüs ortamında sorulan “Aşağıdakilerden hangisi kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?” Sorusuna ‘mühendislik’ cevabı veriliyordu. 

Sorunun çözüm kısmında ise, "Kadın toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini (yemek, temizlik v.b) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik kadının bu işleri aksatmasına yol açacak bir meslek dalıdır. Toplumda bakım ve çocuk yetiştirme gibi kadınla ilişkilendirilen yükümlülüleri özünde taşıyan meslekler kadına yakıştırılan basma kalıp meslekler arasında yer alır.Doğru cevap D’dir” deniliyordu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, sorunun 'Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet' ünitesinde geçtiğinin bildirilerek şunlar dendi:

"16 Nisan 2018 tarihinde basında ve sosyal medyada yer alan konu, Etkili İletişim Teknikleri kitabında bir kadın yazarımız tarafından yazılan 'Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet' ünitesinde geçmektedir. Ünitenin konusu, sözlü ve sözsüz iletişimde toplumsal cinsiyet farklılıklarıdır. Söz konusu soru, eKampüs ortamında sadece bu dersi alan öğrencilerimize sunduğumuz çözümlü sorular malzemesi içinde yer almaktadır. Kitap içinde bu sorunun üretildiği ve aşağıda kaynağı verilen metinde, "Her kültürde kadın ve erkek olmaya dair beklentiler ve değerler bulunmaktadır. Bu değerler bir erkek ve kadın modelinin oluşmasını sağlar. Kadın ve erkek arasındaki farklılıklar derin bir ayrışmaya dayanmaktadır. Bu ayrışma ataerkil toplumlarda daha da fazladır. Çoğunlukla iki cins, toplumsal yapılanma içinde birbirinin karşıtı olarak sınıflandırılır. Ataerkil toplumlarda başat olan geleneksel ideolojinin cinsiyetçi iş bölümü, kadını ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu tutar. Böylece, eve bağımlı hale getirilen kadın toplumsal üretime katılmaktan uzaklaşır ve küçük yaşlardan itibaren öğretilip benimsetilen toplumsal cinsiyet kalıplarına uyum sağlar (Arat, 1994: 45). Eş deyişle, erkek kamusal alanla, kadın ise özel alanla ilişkilendirilir. Davranış ve karakter olarak, erkeklerin hırslı, güçlü, kararlı, risk alan, bağımsız, rasyonel, aktif ve atak olması, kadınların ise şefkatli, neşeli, sevecen, duygulu, duyarlı, yumuşak nazik, sadık, sabırlı, anlayışlı olması beklenir (Leathers, 1997: 308).”