20 Eylül 2018 Perşembe

Kayıp çocukların istismar edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından AKP tarafından tekrar dile getirilen cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) tartışmaları kamuoyunun gündeminde. AKP, toplumda infial yaratan her istirmar vakasının ardından kimyasal hadım uygulamasını 'radikal' bir çözümmüş gibi savunuyor.

Türkiye'nin de imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi gibi iç hukuk tarafından kabul görülen; suçun engellenip, cezalandırılması ve mağdurun korunmasını net yollarla ifade eden hukuki çözümler yerine kadınların hiçbir zaman talep etmediği uygulamalar ve yasalar nihai çözümler gibi topluma yansıtılıyor.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ: 'ÇOCUK İSTİSMARINI ENGELLEME KOMİSYONU'

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının önlenmesi ve çocukların korunması için Meclis'e getirilen “Çocuk İstismarını Engelleme Komisyonu” kurulması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişken, AKP iktidarı boyunca 'küçüğün rızası'nı aramışken tekrar gündeme getirdiği kimyasal hadım tartışmaları samimiyetsizlikle eleştiriliyor.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör İleri Haber'e cinsel kastrasyon (kimsayal hadım) uygulamasının ne olduğunu ve AKP iktidarının neden sıklıkla gündeme getirdiğini anlattı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına karşı AKP'nin kimyasal hadım uygulamasını tekrar tekrar gündeme getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?  Kimyasal hadım caydırıcı bir yöntem midir?

Kimyasal hadım uygulaması psikiyatri onayıyla birlikte, kişiler hastalıklıymış ve tedavi olduktan sonra suçu bir daha işlemeyecekmiş bir gibi bir algıya neden olmaktadır. Halbuki çocuklara karşı cinsel istismar suçlarını işleyenlerin hasta olmadıklarını, aksine bir aileleri, işleri, toplum içinde kabul görmüş bir yaşantıları olduğunu ve buna rağmen bu suçu işlediklerini biliyoruz.

'SUÇU TIBBİLEŞTİREREK İSTİSMARI NORMALLEŞTİRİYORLAR'

Uygulamayla verilen ilaçlar sadece cinsel isteği azaltan değil aynı zamanda beyin fonksiyonlarına da zarar verebilecek ciddi yan etkilere sahip ilaçlardır. Dolayısıyla kimyasal hadımın uygulanabilmesi için kişinin onayı gerekir aksi takdirde hekimlere kişiye zarar veren bir süreci işletmiş olursunuz.

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçları neden işleniyor düşünmek ve engellemek yerine suç işlendikten sonra suçluyu “kısasa kısas” mantığıyla cezalandırmaya çalışmak doğru değildir. Bu yasayı her fırsatta gündeme getirenler çok radikal bir iş yapıyormuş gibi görünse de suçu tıbbileştirerek istismarı normalleştirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Çocuğa veya kadına yönelik taciz, tecavüz her türlü cinsel istismar suçtur yapan da suçludur.

'AKP KENDİ ÇOCUK TANIMINI YAPIYOR'

Dolayısıyla suçluya suçlu gibi davranırsınız, hastaya hasta gibi... İstismar suçunu işlemiş birine, ne yaptığını bilen birine hasta gibi davranamazsınız, bu gibi yöntemlerle kişiyi suçtan da caydıramazsınız. Çocukları suç işlenmeden korumanın yolları da vardır. Örneğin, 18 yaşına kadar her kişiyi çocuk kabul etmek zorundasınız ve 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını hukuka uygun biçimde cezalandırmalısınız. Rıza aramamalısınız, 16-18 yaş aralığındaki çocukların evliliği için başvuran ailelere izin vermemelisiniz.

AKP kendi çocuk tanımını yaparak, yasaların esnetilmesine yol açıyor. Yasaların şiddeti çocukların yaşları büyüdükçe azalmamalı, siz 12 yaşın üstündeki çocukta rıza aramaya kalkarsanız bu sefer suçluya manipülasyon hakkını verirsiniz. 18 yaş altındaki çocuklara yönelik istismar suçlarına ama demeden, rıza demeden hem toplum hem de hukuk önününde yargılamalısınız, suçun normalleşmesine zemin bırakmamalısınız ancak o zaman kişiyi suçtan caydırabilirsiniz.