15 Ağustos 2018 Çarşamba

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un görüşmeleri devam ediyor. 

Kanun tasarısı görüşmeleri kapsamında AKP, CHP ve MHP tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bulunanlara dair bir önerge verildi. 

Söz konusu önerge, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin düzenlemeyi içeriyor. 

"Terör"le ilgili suçlardan hüküm giyenler dışında, okulunu bitirmemiş, kaydını yaptırmamış, herhangi bir nedenle yarım bırakmış herkese 4 ay içerisinde başvurduğunda üniversiteye dönüş hakkı tanıyan maddeye, üç partinin önergesiyle yeni hüküm eklendi. Buna göre ÖYP kapsamında statüleri değiştirilerek yeniden ataması yapılmayanlar kurumlarına dönebilecek. Bunun için, “başarısızlık, süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara üyeliği, bağlantısı veya irtibatı olmaması” şartları aranacak.

ÖYP’yi tamamlayıp, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar, bir ay içerisine başvurmaları halinde atanacaklar. ÖYP kapsamında lisanüstü eğitimine devam eden araştırma görevlileri de aynı haktan yararlanacak. Bu kişiler, kadrolarının bulunduğu üniversiteye başvurmaları halinde, Devlet Memurları Yasası’nda belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversitelerce yeniden atanacaklar.

ÖYP kapsamında eğitimini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelere de görevlendirilecek. Görevlendirmeden itibaren 3 ay içerisinde başlamayanlar istifa etmiş sayılacaklar.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında YÖK tarafından çeşitli üniversitelere atanan 15 bin araştırma görevlisinin kadro garantisi, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılmıştı.

2010'da uygulamaya giren ÖYP kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren, kadrolu olma hakları ise devlet tarafından garanti edilmiş 15 bin akademisyen değişiklik ile mağdur edilmişti.