19 Mart 2018 Pazartesi

(İleri Haber) Türk Tabipleri Birliği (TTB), yılbaşında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çatışma yaşanan il ve ilçelerde çalışan meslektaşlarının yanında nöbette olacaklarını açıkladı.

 TTB'nin 'Yılbaşı gecesi Diyarbakır'da meslektaşlarımızla nöbetteyiz!' başlıklı açıklaması şu şekilde: 

"Bilindiği gibi bir süredir Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde ve pek çok yerleşim merkezinde yoğun çatışmalar yaşanmakta, çok sayıda yaşam kaybının yanı sıra yine çok sayıda yaralanma meydana gelmektedir. Bu ortamda halk günlük hayatı devam ettirememekte, sokağa çıkma yasakları, okulların tatil edilmesi, işyerlerinin kapalı olması hayatı olumsuz etkilemektedir. Acil hastalar dahi sağlık kurumlarına ulaşmakta güçlük yaşamakta, kadınlar evlerinde doğurmakta, çocuklara zamanı gelen aşıları yapılamamaktadır.

MESLEKTAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİKLERİNE DAİR CİDDİ KAYGILARI VAR

Aynı ortam hekimler ve sağlık çalışanları için de ciddi bir sorun oluşturmuştur. Meslektaşlarımız can güvenliğine ilişkin ciddi kaygı yaşamaktadır. Görev yerlerine gelip gitmek sorun halini almıştır. Hastaneler saldırıya uğramaktadır. Arkadaşlarımız çeşitli baskılar altında hekimlik görevlerini yerine getirmekte zorlandıklarını bildirmektedirler. Sağlık Bakanı, hastaneye geliş gidişlerin güvensizliğinin sıkça dile getirilmesi üzerine haftalık nöbetler gibi çalışan için de hasta için de sağlıksız ve faydasız bir tedbir önermiştir.

YILBAŞINA DİYARBAKIR'DAKİ MESLEKTAŞLARIMIZLA GİRECEĞİZ

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları yöneticileri ve sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri olarak 31 Aralık 2015 Perşembe (yılbaşı) gecesini, bu şartlar altında çalışan meslektaşlarımıza destek vermek, dayanışmak, elleriniz dert görmesin demek üzere Diyarbakır’daki hastanelerde, meslektaşlarımızla birlikte geçireceğiz.

Buluşmaya Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da bu ziyareti bizimle birlikte yapmaya, yeni yıla meslektaşlarımızla dayanışma içinde girmeye, geleneksel olarak Sağlık Bakanlarının her yılbaşında yaptığı yılın ilk doğan bebeğine altın takma merasimini bu kez de Diyarbakır'da gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

TTB'nin Diyarbakır programı şu şekilde:

31 Aralık 2015 Perşembe

14:00 Şemse Allak Parkı'nda sağlıkçıların barış nöbetini ziyaret

15:00 Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretleri

20:00 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Doğumevi)  ziyareti ve 2016'yı karşılama

1 Ocak 2016 Cuma

09:00 Nöbet değişiminde vedalaşma ve dönüş