20 Mart 2018 Salı

Sayıştay bazı bakanlıkların yasaya aykırı olarak bankalarda ‘özel hesaplar’ bulundurduğunu, bu hesapların kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmeden kullanıldığını saptadı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda bazı bakanlıkların ‘özel hesaplar’ kullandığı tespit edildi.

Bu hesapların Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na aykırı olduğuna dikkat çeken Sayıştay, raporda “Bazı genel bütçeli kamu idarelerinin kullanımlarında çeşitli özel hesaplar bulunduğu, bu hesaplarda yer alan tutarların muhasebeleştirilmediği ve kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiştir” ifadesine yer verdi.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılan‘özel hesaplar’ şöyle:

“Bakanlık bölge müdürlükleri adına açılmış vadesiz TL hesapları, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı adına iki kamu bankasında açılan hesaplar, Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı adına açılan vadesiz TL ve döviz hesapları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adına açılan vadesiz döviz hesapları, Bakanlık Acil Destek Programı Fonu adına açılan vadeli hesap.”

SADECE ÇALIŞMA BAKANLIĞI DEĞİL

Sayıştay’ın tespitlerine göre, bu hesaplarda muhtelif tutarlarda nakit bulunuyor. Sayıştay rakam vermese de, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların da bu hesaplarda toplandığı belirtiliyor. Öte yandan bu banka hesapları muhasebeleştirilmiyor, başka bir deyişle ise, mali tablolarda gösterilmiyor. Yasaya göre, bu paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılması gerekiyor.

Üstelik sadece Çalışma Bakanlığı bu hesaplara sahip değil değil, aynı zamanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da özel hesapları bulunuyor.

Ancak raporda bu hesaplarda ne kadar para olduğu konusunda bilgi yok.