19 Mart 2018 Pazartesi

İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletiliyor, 'işçi kiralama' yetkisi bu bürolara veriliyor.

(İleri Haber) Özel İstihdam Büroları'na (ÖİB) işçi kiralama hakkı tanınması, işçiler için kölelik sistemi getirirken, sendikaları, tazminatı ve ücretli izni de kaldırıyor. Şirketlerin asgari ücret üzerinden işçi istihdam edip, bu istihdam ettikleri işçileri başka işverenlere kiralaması mümkün hale geliyor. İşçinin kıdem tazminatı, izinleri, toplu sözleşme hakkı ve sendikalı olma hakkını fiili olarak ortadan kaldıran, herkesi asgari ücrete mahkûm edecek bu düzenleme çalışma hayatını emekçiler için daha da zor hale getiriyor.