20 Mart 2018 Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "torba kanun" olarak adlandırılan "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onayladı ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Bu yasa, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra onayladığı ilk yasa oldu.