20 Mart 2018 Salı

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 4 kanun tasarısı ve 1 kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Anayasa'nın 93 ve TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri uyarınca, yeter sayıdaki üyenin başvurusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Eylül Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

Görüşülecek düzenlemeler arasında torba yasa olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, Türkiye ile Azerbaycan arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Sistemine ilişkin iki anlaşmayı onaylayan kanun tasarıları ve Türkiye ile İran Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı yer alıyor.

TBMM daha önce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatil edilmişti.