20 Mart 2018 Salı

(İleri - Haber Merkezi) Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi Bilim ve Gelecek'in Eylül sayısı yine zengin bir içerik sunuyor. Bilim Gelecek'in Eylül sayısının kapak dosyasında, “Mitolojiden kozmolojiye Ortadoğu kökenli evren tasarıları” var. Rıfat Saltoğlu, kapak dosyasında yer alan makalesinde “ilkel” ya da “gelişmiş” her kültürün varlığını sürdürebilmek için kozmolojik tasarımlar oluşturma ihtiyacı duyduğuna dikkat çekiyor. Saltoğlu, Asur, Babil, Mısır uygarlıklarında ve Eski Ahit’te yer alan evren tasarımlarını özgün ve birbirinden devraldıkları özellikleriyle ortaya koyarak kültürel bir sürekliliği de saptıyor. Hasan Aydın’ın Kuran’da evrenin ve insanın yaratılışı üzerine tüm sureleri tek tek ele aldığı incelemesi ise, buradaki evren ve yaratılış öyküsünün de aynı sürekliliğin bir halkası olduğunu, bu öykünün izinin Sümer’e dek sürülebileceğini gösteriyor. 

SİBER SAVAŞ DOSYASI
Bilim ve Gelecek’in bu sayısında yer alan bir başka dikkat çekici dosya ise bilişim dünyasından. İzlem Gözükeleş, geçen sayılarda değinilen “sibersavaş” konusunu derli toplu şekilde ele alıyor. Makale devletler arasında süren, diğer taraftan Hamas ve Hizbullah gibi geleneksel örgütlerin yanı sıra Anonymous ve LulzSec gibi yeni örgütlenmelerin dahil olduğu sibersavaşları çeşitli örnekler üzerinden inceliyor. 

SOL VE SOSYAL MEDYA
Özgür yazılım denince akla gelen ilk isim olan Richard Stallman’ın Türkçede ilk defa yayımlanan makalesi ise konunun başka bir yönüne, devletlerle yurttaşlar arasındaki ilişkiye değiniyor. Can Başkent’in solun ve muhalefet hareketlerinin bilişim ve sosyal medya ile ilişkisi üzerine eleştirel yaklaşımı ise tartışma başlatacak gibi görünüyor.

EBOLA NEDEN ÖNLENEMEDİ?
Derginin Eylül sayısında dikkat çeken içeriklerden biri de Uğur Erözkan imzalı “Ebola salgını neden önlenemedi, nasıl önlenebilir?” başlıklı yazı... Erözkan, “Afrika’da ortaya çıkan ve birkaç ay içinde 1500’e yakın insanın ölümüne neden olan Ebola salgını neden önlenemedi?” sorusuna yanıt arıyor.