24 Mart 2018 Cumartesi

Rıfat Doğan - İleri Haber

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak çalışan doktorlar bugün hastanenin Başhekimlik binası önünde son aylarda düşen ek ücretlerle ilgili açıklama yaptı. Asistan hekimler bu düşüşün eylül ve ekim aylarında yüzde 60-70 oranında olduğunu belirtirken, bu durumun düzeltilmemesi halinde süresiz iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Okmeydanı EAH önünde toplanan asistan hekimler "Güvenli bir gelecek için emeğimize toplum sağlığı için eğitimimize sahip çıkıyoruz" yazılı pankartla "Vurur yüze ifadesi hakkımızı ver bitanesi", "can güvenliği olmayanlar can kurtaramaz", "sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz" ve "döner durur beklerken hani benim emeklerim" yazılı dövizler taşıdı.

DÖNER SERMAYE DÜŞÜYOR ÇÜNKÜ HEKİMLER AZ ÇALIŞIYORMUŞ!

Asistan hekimler adına açıklamayı Samet Murat Arslan okudu. Açıklamada sağlıkta dönüşümle birlikte getirilen performans programının her geçen gün sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştürdüğü belirtilerek, ülke genelinde sağlık çalışanlarının ücretlerinde ciddi düşüşler yaşandığı kaydedildi. Okmeydanı EAH sağlık çalışanlarının eylül ekim aylarında döner sermaye ek ödemelerinin yüzde 60-70 oranlarında kesintiye uğradığı ifade edilen açıklamada hastane yönetimi ile yapılan görüşmede, "Kurumun tüm sağlık çalışanlarının daha az çalıştığı daha çok çalışıldığı takdirde döner sermaye ücretlerinin eskisi gibi ödeneceği..." tarzında gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklama yapıldığı kaydedildi.

İSTANBUL TABİP ODASI: 500 HASTANEDE ÖDEMEYLE İLGİLİ DÜŞÜŞ VAR

Açıklamada bu durumun Okmeydanı EAH özgü olmadığı 2015 Mayıs-Ekim arası tüm aylarda bakılan hasta sayısı, yapılan ameliyat sayısı ve hastanenin elde ettiği toplam geliri karşılaştırıldığında, bu açıklamanın gerçek dışı olduğu kaydedilerek, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları, Haydarpaşa Numune ve İmzir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanelerinde benzer durumların yaşandığı ifade edildi.

Asistan hekimler sabit gelirle ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı;

- Sabit ek ödemenin 2 katına çıkarılarak genel bütçeden karşılanması ve emekliliğe de yansıtılması için bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

- Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gözetilen kurallar çerçevesinde; asistan hekimlerin sağlık hizmeti sunumunun uzman ve eğitim kadrosu gözetiminde sağlanması,

- Tüm kliniklerde elektronik kartlı geçiş kapılarının yapılması,

- Günde yaklaşık 1000 civarı hasta bakılan acil yeşil alan muayene alanlarında hasta giriş çıkışının düzenlenmesi ile ilgilenecek personel görevlendirilmesi.

Açıklamanın sonunda bu talepler yerine getirilmediği takdirde süresiz iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.
Açıklamadan sonra asistan hekimlere destek veren İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ozan Toraman, "Birlikte ve dayanışma içinde olduğumuzu gördüğüm için mutuluyum. Biz haklarımızı istiyoruz. Eğitim için döner sermaye için asistan hekim meslektaşlarımızın dillendirdiği hakları istiyoruz" dedi. Döner sermayedeki gelir düşüşüne değinen Toraman, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı hesaplarında yakaladığı 830 Milyon TL açığın nereye gittiğinin açıklanmasını ve bu yolsuzluğun hesabının verilmesini talep etti.

ASİSTAN HEKİMLERİN EK ÖDEMELERİ SURİYELİLERE Mİ GİDİYOR?

Asistan hekimler daha sonra hastanenin A Blok bölümüne kadar "Sermaye döner hekim dönmez" ve "hekimiz hakkımızı söke söke alırız" şeklindeki sloganlarla yürüyüş yaptı ve eylemlerini burada sonlandırdı.  

Öte yanda İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye genelinde 500 hastanede asistan hekimlere ödenen ek ödemelerde ciddi düşüşler olduğu belirtilirken, döner sermayeye aktarılan ve asistan hekimlere ödenmesi gereken ücretin Suriyelilerin tedavi ve diğer harcamalarına aktarılmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.